Returneringspolitik

Returner

Brugeren er forpligtet til at returnere varerne eller consegnarcela uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi meddelte, at kontrakten er ophævet. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varen inden udløbet af perioden på 14 dage.

De direkte omkostninger i forbindelse med returnering af varerne er dit ansvar. Fortrydelsesretten forudsætter, at du informerer os indenfor 14 dage fra modtagelsen af leveringen (fortrydelsesfrist).

Hvis du ikke har fået oplyst din fortrydelsesret i ordrebekræftelsen eller på tidspunktet for leveringen af produkterne, forlænges fristen til tre måneder.

For at sikre, at fortrydelsesretten træder i kraft, skal produktet leveres i samme mængde og i samme stand, som du modtog det.

Brugeren er den eneste ansvarlige for en eventuel værdiforringelse af produkterne som følge af en anden håndtering af produkterne, der er nødvendig for at bestemme deres art, egenskaber og funktion.

Produktet returneres om muligt i originalemballagen sammen med den fulde fortrydelsesret. For yderligere oplysninger om, hvordan du udøver din fortrydelsesret, se fortrydelsesretten.